Café Biograf Spillested

-

Generalforsamling Tobaksgaarden

Den 14. ordinære generalforsamling

tors 22 mar 2018 kl. 18:30

Dagsorden for den 14. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Pkt. 4. Godkendelse af Regnskab.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Pkt. 6. Orientering om budget for indeværende år samt aktivitetsplan og kontingenter.
Pkt. 7. Valg til bestyrelsen.
Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 9. Valg af revisor
Pkt. 10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vedtægter samt information omkring stemmeberettigelse finder du her: VEDTÆGTER