Café Biograf Spillested

Fyn Live

Velkommen til FYN LIVE #4

– den første 100% online udgave

Efter mange overvejelser og drøftelser besluttede folkene bag Fyn Live at udsætte den oprindeligt planlagte udgivelse primo oktober til denne udgivelse 6. november. Ikke fordi vi ikke har noget at skrive om – tværtimod!

Fyn Live vil fremover udkomme i 3 sektioner – men udelukkende i digital format. De 3 sektioner vil være lokalt forankret, men sammenlagt dække hele Fyn. Til gengæld vil vi i markant og betydelig grad anvende digitale medier til distribution og markedsføring af bladet.
Det betyder, at vi i endnu højere grad og mere kompromisløst kan benytte digitale multimedier, som f.eks. lyd og video til at understøtte de gode artikler, hvor vi kommer bagom musikken og musikerne.

Vi ønsker dig god læsning – og glæder os til at se dig på spillestederne!

Kontakt

Er du som koncertarrangør, musikforening, spillested, festival eller anden brancherelateret virksomhed interesseret i at annoncere i Fyn Live – så kontakt:

Rasmus E. Gjerløff – 6311 2729 (Odense)
Lasse Tajmer – 2224 6406 (Odense/Vestfyn)
Henning Harder – 2274 7494 (Sydfyn)

FOLKENE BAG

Musikhuset Posten og Dexter i Odense, Tobaksgaarden i Assens og Harders i Svendborg, har på baggrund af en helt ny regional spillestedsaftale indgået et nyt og ambitiøst samarbejde. Aftalen handler blandt andet om at samle, udvikle og formidle det fantastisk store udbud af livemusik på Fyn.

Et resultat heraf er Fyn Live – et musikblad med stor berettigelse – og meget større end du tror!