Café Biograf Spillested

KR. 100 + gebyr

Køb billet

Wagner & Rhinguldet

tors 5 okt 2017 kl. 15:00

Kom med ind i et kæmpemæssigt kunstnerisk rum der giver adskillige muligheder for individuelle oplevelser og fortolkninger. Med Wagners egen formulering får du på “3 dage og en foraften” en grundig indføring i hans legendariske, musikdramatiske scenefestspil i 4 dele.

Partoutbillet til alle 4 foredrag

Rhinguldet – 100 % mytologi (5/10 – 2017)

Her optræder ingen mennesker, men guderne, halvguderne, nibelungerne, kæmperne og havfruerne (rhindøtrene) er arketyper med meget menneskelige træk. Naturens balance ødelægges og ringen med dens uindskrænkede magt skabes af rhinguldet ve afsværgelse af kærligheden. Den misbruges, stjæles og forbandes i frustration. Overguden Wotan (Odin) får med kæmpernes hjælp bygget Valhal hvor den aftalte pris er kærlighedsgudinden – materialisme kontra kærlighed – men han vil ikke betale. Ved dette voldsomme løftebrud sætter han en proces i gang han ikke kan styre og det bliver kimen til den gamle gudeverdens undergang. Den fatale stræben efter ringen og dens magt viser sig straks ved fortællingens første mord.

Verdens største enkeltmandsværk har i generationer fascineret ikke bare hele operaverdenen, men også langt de fleste med interesse for mytologi, eventyr, etik, samfundsforhold, religion, filosofi, psykologi, pengemagt, kærlighed og politik – der er det hele. Og det hænger sammen med værkets meget store dimensioner hvor Rhinguldet, Valkyrien, Siegfried og Gudedæmring tilsammen varer ca. 15 timer.

Ikke alene er kombinationen af kvantitet og kvalitet helt uden sidestykke, men uropførelsen i Wagners eget festspilhus i Bayreuth i 1876 er også uden sammenligning den største begivenhed i musikhistorien.

Vi skal blandt meget andet se på Wagners forudsætninger for at skabe værket, det omfattende idégrundlag herunder også selvbiografiske forhold, den lange tilblivelsesproces, storformen, anvendelsen af de meningsbærende motiver (ledemotiver), dramaturgiske virkemidler så som sammenstillingen af fortid, nutid og fremtid m.m.m.

Scene for scene og akt for akt får du forklaret hvad der foregår og med tilhørende musikeksempler. De ca. 70 ledemotiver bliver spillet på klaver så du får mulighed for at identificere og genkende dem. De almindeligste musik- og operaudtryk bliver naturligvis også forklaret.

 

Nibelungens Ring indeholder, som musikhistoriens største værk, overordentlig mange ideer og motiver som giver det en vældig episk bredde, men 85 % af handlingsindholdet relaterer sig til den nordiske mytologi og derfor vil mange af karaktererne og problemstillingerne virke bekendte selvom man ikke er så velbevandret i ‘Ringen’.

Helten Siegfried (Sigurd Fafnersbane), der skal skabe en ny og bedre verden helt uafhængig af den gamle, bliver skabt under nogle meget specielle omstændigheder – en opadstigende proces. Næsten samtidig bliver man vidne til den gamle verdens – gudeverdenens – undergang fordi Wotan (Odin) sætter en proces i gang han ikke kan styre og underminerer sin egen magt – en nedadgående proces. Og så møder han i sin deroute den opadstigende helt….

Der er desuden en gennemgående idé med modstillingen, det uforenelige mellem den pengebaserede magt/materialisme og kærlighed.

Hele det musikalske kompleks er baseret på ca. 70 meningsbærende motiver der varieres, forlænges og kombineres til et helt unikt netværk af ledemotiver.