Café Biograf Spillested

-

Generalforsamling

man 22 jun 2020 kl. 19:00

Den 15. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af Regnskab.
Indkomne forslag
Orientering om budget for indeværende år, samt aktivitetsplan og kontingenter.
Valg til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vedtægter samt information omkring stemmeberettigelse finder du her! 

På grund af situationen omkring Covid-19 og regler om forsamlinger, er tilmelding nødvendig. Dette gøres på post@tobaksgaarden.dk