Café Biograf Spillested

Udlejning

En lang række af virksomheder, foreninger, institutioner og uddannelsesinstitutioner bruger Tobaksgaarden som ramme for møder, arrangementer, foredrag, teater og meget andet.
Følgende typer lokaler kan lejes:

  • Mødelokaler med borde, stole og AV-udstyr
  • Udstillingssale
  • Biografsal
  • Koncert- og teatersal
  • Cafeområdet (udstillinger)

Kontakt: Claus Knoth Ringer
claus@tobaksgaarden.dk
Telefon 30 95 03 18

Rasmus Nyerup Salen

(op til 30 personer)
egnet til undervisning og større møder

Lokalet er udstyret med projektor

Lokalforening 140,-
Kommunal virksomhed 390,-
Kommerciel pris 1.100,-

Dankvart Dreyer Salen

(100-120 personer)
primært egnet til udstillinger

Lokalforening 310,-
Kommunal virksomhed 680,-
Kommerciel pris 1.650,-

Ambrosius Stub Salen

(80 – 100 personer)
egnet til større forsamlinger

Lokalforening 290,-
Kommunal virksomhed 660,-
Kommerciel pris 1.100,-

Biografsal

(102 personer)
Kan i dagtimerne bruges som auditorium, foredragssal, konferencesal

Lokalforening 900,-
Kommunal virksomhed 1.600,-
Kommerciel pris 2.600,-

Jacob Gade Salen

(250 – 380 personer)
Egnet til store forsamlinger, teater, shows etc.

Lokalforening 1.500,-
Kommunal virksomhed 2.500,-
Kommerciel pris 4.500,-

Særlige forhold og tillæg

Udlejningspriserne er baseret på kommunale priser på lokaleleje til foreninger, samt det generelle prisniveau for kommerciel udlejning.
Alle oplyste priser er uden moms og giver ret til brug af lokalet i op til 4 timer.

Ved opsætninger større end 30 personer, enten på stolerækker eller ved borde i salene Dankvart Dreyer og Ambrosius Stub, skal der beregnes en udgift på 400,- for opstilling og nedtagning.
Derudover skal der beregnes en udgift til leje af borde, hvis den ønskede opstilling kræver mere end 60 personer siddende ved borde. Denne udgift vil være individuel for hvert arrangement, så vi vil da bede dem om at indhente et tilbud.

Biografsalen er indrettet med den nyeste teknologi inden for projektion og lydafvikling, som giver mulighed for fremvisning af diasshow fra PC, DVD- og VHS- film.

Leje af Jacob Gade Salen omfatter ikke opstilling og nedtagning af stole eller udvidelse eller ændring af scenen. Lejer er velkommen til selv at foretage opstilling og nedtagning i henhold til de af Tobaksgaarden anviste retningslinier.
Hvis lejer ønsker at Tobaksgaarden opstiller og nedtager stole faktureres 700,-
Ved specielle ønsker til opsætning af stole eller ændrede sceneforhold faktureres dette efter forudgående tilbud eller efter opgave.
Ved brug af lys- og lydanlæg i salen skal der være en af Tobaksgaarden godkendt systemtekniker til stede. Dette faktureres 2.500,- for de første 6 timer og herefter 200,- pr. påbegyndt time. Ved større opgaver faktureres enten efter forudgående tilbud eller efter opgave.

Reglement
Reglement for benyttelse af lokaler i Tobaksgaarden:

A. Generelt

Lokalerne udlejes under forudsætning af brugerens hensynsfulde behandling af bygninger, inventar og udstyr. Al beskadigelse af bygninger, inventar og udstyr må omgående indberettes til Tobaksgaarden. AV-midler (filmfremviser, video, dias m.v.) må kun benyttes af personer, der har kendskab til disse apparater. Ansvar for evt. følger af uagtsom brug af teknisk udstyr påhviler lejeren.
Før lokalerne forlades, skal de ansvarlige lånere påse, at alle vinduer er lukket, lyset slukket, og at affald af enhver art er anbragt i affaldsspande. Lokalerne / bygningerne skal være forladt på det i ordrebekræftelsen anførte sluttidspunkt.
Tobaksgaarden påtager sig intet ansvar for medbragte og/eller glemte ting.
Alle former for udstillinger skal ske i samarbejde med Tobaksgaarden. Enhver form for musikalsk optræden kan kun ske med tilladelse fra Tobaksgaardens ledelse.

B. Aflysning

I tilfælde af aflysning af arrangementer min. 4 uger før afvikling betales ingen leje, ved aflysning min. 2 uger før planlagte arrangement betales 50% af den aftalte leje. Ved aflysning mindre end 2 uger før planlagte arrangement betales 100% af aftalt leje.
Det i ordrebekræftelsen lejede lokale kan i særlige tilfælde flyttes eller aflyses såfremt at Tobaksgaarden skal bruge lokalerne til eget arrangement. Tobaksgaarden vil i tilfælde af aflysning forsøge at være behjælpelige med at finde et andet lokale.

C. Forplejning

Enhver form for forplejning, som bruger/lejer ønsker at nyde i forbindelse med benyttelse af lokaler i Tobaksgaarden købes/bestilles hos Tobaksgaardens Cafe.
Bestilling skal foretages senest 2 hverdage før afvikling af arrangementet på mail cafe@tobaksgaarden.dk eller på tlf. 64 71 20 31.